Takaisin etusivulle
English | По-русски

Pariterapia

Pariterapiaan hakeudutaan erilaisten parisuhdeongelmien vuoksi. Syitä ovat erilaiset kriisit, vuorovaikutusongelmat, uskottomuus, eroon liittyvät kysymykset, alkoholi jne. Kyseessä on kuitenkin kahden ihmisen välisen suhteen toimimattomuus ainakin joillakin alueilla.

Pariterapiaan tullaan yleensä yhdessä. Joskus pariterapiaa voidaan tehdä myös toisen osapuolen kautta. Tällöin muutosta haluava osapuolella on mahdollisuus tutkia omaa käyttäytymistään ja osuuttaan suhteessa.

Pariterapiassa pyritään auttamaan molempia suhteen osapuolia tunnistamaan omaa tapaa olla suhteessa. Menneisyyttä tutkimalla pyritään löytämään ne varjot, mitkä haittaavat suhdetta nykyisyydessä ja pyritään tekemään tilaa hyville asioille suhteessa tulevaisuudessa. Pariterapia pyrkii antamaan ihmisille keinoja, joiden avulla he voivat ymmärtää ja kunnioittaa paremmin toinen toisiaan.

Pariterapian alussa on yleensä kartoitus elämäntilanteesta. Tämän jälkeen mietitään, miten edetään ja mitä suuntaa suhteessa tavoitellaan. Useimmiten käynnit toteutuvat 2-4 viikon välein.

«Takaisin etusivulle